facebook

Tant Brun, bostadsgård

Bostadsgården är enkel och konceptuell med en stor oval, som med en central gräsmatta omsluts av flera små rum med olika funktioner.

Här finns en gemensam uteplats under en pergola omgärdad av klätterväxter. Runt omkring ovalen finns rum för barn att leka i. Sandlekrummet, balanslekrummet, kojan och ett rum med en djurskulptur. Rummen ramas in av klippta avenbokshäckar och frodiga perenner.

 

Projektfakta

Beställare: SKB
Landskapsarkitekt: ÅWL Arkitekter genom Linda Andsberg och Sylvia Rodebäck
Byggnadsår: 2014