facebook

Vi ses på Business Arena Stockholm 

ÅWL Arkitekter finns på plats under Business Arena Stockholm och du träffar oss i vår monter 4093 på plan 4.  

På ÅWL skapar vi arkitektur och välutformade livsmiljöer som i sin helhet bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi vill lyfta blicken från fastighetsutveckling till hållbar stadsutveckling. Vi vill vara med att säkerställa en hög kvalité på skollokaler, utomhusmiljöer och lärmiljöer  

Vi har lång erfarenhet av att skapa verksamhetsanpassade lokaler för vård, utbildning, äldreomsorg och rekreation. Vår inställning är att samhällsfastigheter ska spela en aktiv roll för att främja en miljömässig och socialt hållbar utveckling i hela stadsdelar. 

Vi tror att den sociala aspekten av bostadsutvecklingen kommer att bli allt viktigare framöver och i ett större perspektiv handlar vårt arbete som arkitekter om att bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Vad har du för utmaningar och vad engagerar dig? Kom förbi och diskutera med oss, eller bara för att säga hej! 

 

Vi är på plats under Business Arena: 

Andreas Liljefors 

Bertil Molin 

Carolina Abaruza-Vallejos 

Jacob Haas 

Jimmy Esberg 

Johan Nylind

Linda Andsberg 

Lisa Runnérus 

Malin Papila 

Maria Maandi

Rasmus Billing 

Sara Revström