facebook

Jimmy Esberg möter drakarna på årets Business Arena

Arkitekten Jimmy Esberg från ÅWL är en av de utvalda deltagarna i årets ”Draknästet” på Business Arena Stockholm. Tillsammans med sina lagkamrater, som alla har olika roller inom bygg och fastighetsutveckling, har han tagit fram en idé inom årets tema ”Från linjär till cirkulär ekonomi”. Arbetet kulminerar med en presentation för drakarna under Business Arena. 

– Jag tror att vi står inför en stor utmaning när det gäller att ställa om till ett mer cirkulärt tänk i vår bransch, som arkitekter men också som fastighetsutvecklare och byggare. Det gäller bland annat vår kultur, där vi är vana vid att ”nytt” betyder just nytt. Där måste vi våga se möjligheten att exempelvis återbruka mer. 

Det är vid ritbordet arkitekter har sitt största inflytande enligt Jimmy. Här kommer de med förslagen som formar projekten och där kan de inspirera och utbilda sina uppdragsgivare och visa på möjligheter och fördelar med ett cirkulärt tänkande.  

 – Vi ska hjälpa våra uppdragsgivare att väga mellan ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter för att hitta en balans där en långsiktigt hållbar lösning kan hittas, säger Jimmy Esberg.  Vi arkitekter är duktiga problemlösare – det vore ett slöseri att inte använda denna egenskap. Jag är helt övertygad om att vi genom att väcka frågor, vrida och vända på problem, hittar nya tankesätt.  

Idén som Jimmy och hans grupp tagit fram är hemlig fram till den 19 september då de ska presentera den inför drakarna på Business Arena och han ser fram emot att få visa upp arbetet de gjort. 

 – Det har varit spännande att angripa ett ämne på så bred front. Mina lagspelare är oerhört kompetenta och inspirerar mig, säger Jimmy. 

Draknästet avgörs på Business Arena Stockholm torsdagen den 19 september klockan 13.30 då lagen presenterar sina idéer. 

Jimmy Esberg, arkitekt