facebook

Almedalen 2019: ÅWLs Fredrik Drotte om effektivare processer

Under årets Almedalsvecka höll Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig för stadsutveckling på ÅWL, ett välbesökt seminarium om hur vi skapar en effektivare samhällsbyggnadsprocess.  

Sann effektivitet handlar om att maximera värdeskapande och samtidigt minimera kostnader. En innovativ metod, med bland annat högre intensitet och tydligare mandat och kompetensförsörjning, pilot-testas i planeringen av centrala Flemingsberg. Vad blir resultatet?  

Seminariet, som gjordes tillsammans med representanter från Huddinge Kommun och Fabege, kan du se i sin helhet här https://youtu.be/Jf34kFo3XPc 

 

Almedalen 2019