facebook

Besök Kvarnholmen i 3D

Kvarnholmen med sin unika miljö av industrihistoria och dramatisk topografi vid inloppet till Stockholm kan besökas online:

>>3D modell här >>

3D modellen inkluderar 5 Detaljplaneförslag.
ÅWL har tillsammans med KUAB och Nacka Kommun tagit fram Detaljplan 5, Platån med Gestaltningsprogram som omfattar totalt ca 650 lgh.