facebook

Kia Orback Pettersson ny styrelseordförande för ÅWL Arkitekter

På ÅWL:s stämma den 7 maj valdes Kia Orback Pettersson till ny styrelseordförande för ÅWL Arkitekter och ersätter Sara Revström.

– ÅWL Arkitekter har en ledande roll i den viktiga hållbara omställning som samhällsbyggnadsbranschen är mitt uppe i. Jag är glad över förtroendet, att som ordförande, få vara en del av detta viktiga arbete, säger Kia Orback Pettersson.

Kia Orback Pettersson, ordförande

Kia Orback Pettersson är ekonom med bakgrund som bland annat marknadsdirektör på Dagens Nyheter, vd för Sturegallerian och affärsutvecklare på Securum/Castellum. Kia är idag styrelseordförande för SVT samt styrelseledamot i Vasakronan, Knowit, Infranord och Karl Adam Bonniers stiftelse.

Ny styrelseledamot är också Emma Henriksson samhällsplanerare och företagsekonom med lång erfarenhet av fastighetsbranschen med anställningar hos bland annat HSB, Stockholmshem och Atrium Ljungberg. För närvarande driver Emma egen konsultverksamhet Novas House samt är hållbarhetschef på deltid i Skandia Fastigheter. Hon har idag uppdrag som styrelseledamot i Fabege och Fastighetsägarna.

— Det känns fantastiskt att kunna knyta två starka namn till vår styrelse. Vi ser att Kia som ordförande och erfaren styrelseledamot kan bidra utifrån såväl sin kunskap om fastighetsbranschen som sin långa erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete, och inte minst med sin energi och entusiasm. Med Emma får vi värdefulla perspektiv från en person med kunskap om fastighetsbranschen från beställarsidan med en stark kompetens inom hållbarhet och digitalisering, säger Anna Månsson, arkitekt och delägare på ÅWL samt ordförande för valberedningen.

Emma Henriksson, ny styrelseledamot

Nyvalda styrelseledamöter är James Rosen, arkitekt och delägare, samt Jessica Dits, arkitekt, som är arbetstagarrepresentant.

ÅWL:s Styrelse:
Kia Orback Pettersson(ordförande)
Emma Henriksson (extern)
Fredrik Drotte, ÅWL Arkitekter
Jacob Haas, ÅWL Arkitekter
Sara Revström, ÅWL Arkitekter
James Rosen, ÅWL Arkitekter
Jessica Dits, ÅWL Arkitekter (arbetstagarrepresentant)