facebook

Hyresgästanpassningar

När man jobbar med kommersiella lokaler behöver man ett recept som funkar som 1-2-3. De här är de tre stegen som vi i alla fall lägger mycket energi på:  


1. Dialog
Att lyssna, bemöta med empati, vara lyhörd är nyckeln till en bra process. Vi kan möjliggöra den genom coachning eller dialog mellan olika parter som leder till en välbalanserad lösning. Såklart även så som arkitekter brukar göra: genom att skissa, testa, visualisera enkelt olika lösningar, funktioner och känslor. 

2. Hållbarhet är viktig för oss
Varför kasta bort? Vad kan vi spara? Vad kan vi återanvända? Vad går att uppgradera? Vi erbjuder hållbarhetsspel som underlättar för beslut i alla processer – stora och små. 

3. Optimal arbetsplats och upplevelse
Vi brinner för att skapa bra platser där människor ska trivas. Vi har t.ex. Well-kompetens som handlar om att skapa platser optimala för hälsa och prestation. Även om vi inte jobbar med Well-certifieringen, tänker vi på hur platsen som vi skapar ska främja en bättre upplevelse och använder oss av t.ex. senaste forskning. 

Det är mycket, men för oss är det lika enkelt som 1-2-3.