facebook

Moderna undervisningssalar med tradition på Handelshögskolan i Stockholm

ÅWLs uppdrag var att projektera och leda moderniseringen av tre undervisningssalar i Handelshögskolans huvudbyggnad med syftet att kombinera nya tekniska lösningar med respekt för den befintliga arkitektoniska stilen.  

Byggnadens karaktär från 1925 betonades och kompletterades, där exempelvis ett originalgolv hittades under en plastmatta i ett rum och återskapades i ett annat. Med referens till den befintliga gestaltningen introducerades smidedetaljer, befintliga pelare kläddes i stenfaner och befintlig väggstruktur betonadesMässingsdetaljer och nyanserade färgkontraster hjälper likaså att återställa den ursprungliga stilen.  

Samtidig introducerades moderna slitstarka bord och stolar som är lätta att flytta och höjdjustera, för att möta dagens krav på ergonomi och arbetsmiljöGenom detta gjorde vi det möjligt att anpassa möbleringen från föreläsningssal till utrymme för grupp- eller enskilt arbete i enlighet med en agil undervisningsfilosofi. Rummets flexibilitet stärks även med olika valmöjligheter för belysningen för att svara upp mot behoven i rummets olika funktioner. En varm ljustemperatur stödjer exempelvis den sociala interaktionen och ett kallt ljus är främjande för koncentrerat arbete. Ljusfunktionen baseras på rön inom hjärnforskning och arkitekturpsykologi som är en bärande del inom avancerade lärmiljöer.   

Vetenskaplig evidens ligger också bakom färgsättningen och akustiken. Mest innovativt i det avseendet är användningen av doftmaskiner där exempelvis en mycket svag citrondoft hjälper personer i rummet att koncentrera sig bättre. Naturliga element i rummen så som växter, material och tygmönster reducerar stress och möjliggör en högre koncentration enligt konceptet Biophilia 

Resultatet blir en intressant kombination av historisk atmosfär och ultramoderna komponenter som förmedlar Handelshögskolans kompetensprofil där tradition förenas med framtidsinriktning.