facebook

Fredric Sundström – Ny BIM-ansvarig på ÅWL

Vi hälsar Fredric varmt välkommen till ÅWL. Sedan ett par månader har han påbörjat sin roll som BIM-ansvarig, med utgångspunkt från Norrköpingskontoret. 

Fredric kommer närmast från LINK Arkitektur där han arbetade i sex år som BIM-ansvarig. Han är en van strateg och har länge arbetat med strategi och utvecklingsfrågor kopplat till BIM och digitalisering.

Välkommen till ÅWL Fredric, hur känns det hittills?
– Det känns bra tack! Jag har vid flera tillfällen tidigare träffat personer och arbetat med projekt där ÅWL varit involverade och då fått en bild av ett kreativt, framåtsträvande och trevligt kontor och den bilden har jag absolut fått bekräftat efter min första tid här.

Vad innebär rollen som BIM-ansvarig?
– Det finns mycket man kan lägga i den rollen, bara förkortningen BIM kan ge upphov till långa utläggningar och olika uppfattning. Jag ser rollen som en stödfunktion för att alla duktiga medarbetare ska kunna arbeta effektivt och sömlöst mot de mål vi sätter. Jag tycker om att kunna bidra till andra människors utveckling och framgång i olika sammanhang. Jag kommer arbeta hands on i projekt med frågor som rör krav, rutiner och genomförande med fokus på BIM och digitala arbetssätt. Dessutom kommer jag ha ett strategiskt fokus där utveckling och stöd för våra digitala verktyg

Vad har du hunnit sätta i gång med?
– Det jag satt mig in i är bland annat kopplingen mellan klimat och BIM. Hur kan vi lära oss av varandra och bli starkare tillsammans? Vi behöver vidareutveckla arbetssätt och metoder för att bli ännu starkare inom det området. Vi har en väldigt fin grund att stå på som många bidragit till innan jag började så utgångsläget är bra. Fokuset är fortsatt utveckling av vår verksamhet inom BIM- och digitalisering, redan den som finns idag men även rikta blicken mot viss outforskad mark. Där tänker jag att vi kan ta en större roll i projekt som BIM-samordnare, något jag arbetat med tidigare. Även titta på digitala tvillingar och effektivisera och automatisera mycket av det vardagliga repetitiva arbetet i program så vi frigör tid för gestaltning och kan leverera värde i projekt som gör skillnad.

Om du ska blicka framåt, hur ser du på framtidens BIM?
– Vi ser idag att datadriven planering och arkitektur tar allt större plats på marknaden, alltså designmetoder som kombinerar algoritmer och parametrar för att lösa designproblem med avancerad datorbehandling, det som kallas computational design. Något annat som intresserar mig är också hur vi presenterar och kommunicerar våra projekt där det idag finns långt många fler upplevelsebaserade processer vi kan titta närmare på än vad man traditionellt  Allt från VR, digitala tvillingar till AI och möjligheter som finns där. Gamification är något som växer och bidrar till att inkludera brukare, beställare och övriga i projekt.

 

Fredric Sundström