facebook

Välkommen till ÅWL David Koolmeister!

Det är med stor glädje och entusiasm vi välkomnar David Koolmeister till ÅWL. Sedan lite drygt två månader har han tagit sig an rollen som affärsutvecklare inom samhällsfastigheter och ansvarig arkitekt med utgångspunkt i Norrköping. Vi passar på att ställa några frågor.  

Hej David, hur går det på nya jobbet?
Det går bara bra, tack. Det är en skön känsla att bli inkastad i flera spännande pågående projekt och samtidigt veta att det ligger mycket lovande saker framför oss. Mitt uppdrag är framför allt att hitta nya kunder som vi kan hjälpa att skapa bättre miljöer såväl som affärer.

Vad är din bakgrund?
Jag jobbade tidigare som kreativ ledare och ansvarig arkitekt på Arqly i Norrköping. Där var jag kontorschef ett tag och väldigt engagerade i organisation- och ledningsfrågor. Det är en passion jag har, men nu ser jag fram emot att arbeta väldigt praktiskt och fokuserat i projekt och tillsammans med många erfarna kollegor här på ÅWL.

Hur tycker du om att jobba?
Jag är husarkitekt men jag jobbar lite annorlunda, eller bredare kanske man kan säga. Jag tar gärna ett stadsbyggnadsperspektiv i den mån det går, i alla projekt. Jag brukar ha som mål att orientera och forma arkitekturen utifrån platsen i staden. Stadsrummet är på något sätt viktigare för mig än den interna organisationen – den får komma på plats i relation till staden. Jag letar anledningar till hur det ser ut inne i en byggnad baserat på hur omgivningen är gestaltad och fungerar.

Vad är arkitektens största utmaning idag?
Idag är det såklart miljön vi måste jobba med från alla håll, globalt och lokalt, men även den sociala aspekten är tryckande nationellt där vi måste jobba med integration, utbildning, vård, trygghet och tillit. Det är kanske ett stort ansvar att ta på sig som arkitekt, men utmaningen blir då att utbilda och övertyga våra kunder att även de har ett ansvar. Ett ansvar som sträcker sig utanför byggnaden eller tomten och där är vi en bra rådgivare och partner.

 

David Koolmeister, Arkitekt SAR/MSA