facebook

ÅWL utvecklar helt ny stadsdel vid Kungens Kurva

På uppdrag av KF Fastigheter har ÅWL Arkitekter tagit fram förslag på ett nytt bostadsområde i Kungens Kurva. Målsättningen är att skapa en levande stadsdel med god service och grundläggande infrastruktur som till exempel vård, skola, förskolor, dagligvaruhandel, LSS-boende och kommunikationer

Läget i Huddinge Kommun är unikt. I närområdet finns Skandinaviens största handelsplats och naturreservatet Gömmarens stora grönområden. Förslaget som ÅWL har tagit fram innefattar gatustrukturer som kopplar samman bebyggelse och natur samt platser och stråk som främjar det sociala livet.

KF Fastigheter har undertecknat ett intentionsavtal med Huddinge kommun som innebär att man är överens om att pröva om KFF:s fastigheter i Kungens kurva samt kommunens intilliggande mark kan planläggas för bostäder.

Den 13:e februari fattar kommunfullmäktige i Huddinge kommun beslut om intentionsavtalet för den nya stadsdelen vilket även innebär startskottet för planprogrammet.