facebook

Extra fokus på återbruk med CC Build

Under mars deltar vi i en kampanj med Centrum för Cirkulärt Byggande som de tillsammans med partners dragit igång. Det är alltid läge att lägga lite extra fokus på återbruk och samarbete i branschen.  

Vi är stolta partners i CC Build och deltar i mars i deras kampanj för att fler ska engagera sig och skynda på resan mot cirkulärt byggande. Genom den breda kunskap och det stora nätverk och som CC Build erbjuder får vi möjlighet att ta del av många relevanta tjänster som utvecklar oss och våra kunder, men det ger oss även chans att dela med oss av våra kunskaper. Genom samarbetet över gränser får vi goda möjligheter att nätverka med alla från arkitektkollegor, fastighetsägare och byggare till näringsliv, kommuner och akademi.   

 ”Vi gillar framförallt CC Builds utbildande aspekt och den stora bank med referensprojekt som man kan ta del av och även dela egna projekt och erfarenheter. Det är också en viktig markandskanal för oss och våra cirkulära tjänster, vårt återbruksarbete,”

Camilla Berggren-Tarrodi, arkitekt och som jobbar mycket med digitaliserings- och hållbarhetsfrågor.  

Att kroka arm med de bästa på återbruk i branschen innebär också att vi enklare kan erbjuda återbrukstjänster i våra projekt. Med verktygets inventeringsapp som är kopplad till CC Builds produktbank kan vi ladda upp produkter för vidareförsäljning såväl som att hitta leverantörer av återbrukade produkter. Det går även att hitta exempelvis aktörer för mellanlagring av material eller produkter om ett projekt kräver ombyggnation över en lång tid. I slutet av ett projekt kan vi även få ut resultatrapporter för klimat- och kostnadsbesparingar kopplat till just återbruk, vilket är värdefullt både för oss och våra kunder.  

”Detta är ett viktigt samarbete därför att det hjälper oss att utvecklas och lära oss av varje projekt vi genomför. Klimatutmaningen måste mötas med kraftfulla åtgärder som genomsyrar alla delar i branschen, och på kort tid. Då blir samverkan, bra verktyg och nätverk avgörande. Genom att arbeta fokuserat och dela med oss av varandras utveckling och insikter kan vi inte bara spara tid utan bli starkare och kunnigare tillsammans.”

Cecilia Holmström, arkitekt och vd.