facebook

ÅWL deltar i IVAs expertpanel om delningsekonomi

Nyligen samlades återigen IVAs experter på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet för en av flera workshops på temat ”Design av system, produkter och tjänster för ökad resurseffektivitet”. Döne Delibas, arkitekt på ÅWL är med i gruppen som fokuserar på hur processer kring hur ett fastighetsbestånd kan effektiviseras. Vi ställde några frågor till Döne:

Hej Döne! Det låter som en spännande workshop, berätta mer! Vad är IVA?

IVA är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien som består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden.

Vad var syftet med workshopen?

Nu har IVA projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi” startat. Under uppskattningsvis två år ska satsningen bland annat samla kunskap från andra pågående initiativ i Sverige inom effektiv resurshantering, och komma med förslag för ökad cirkulär ekonomi. Syftet med workshopen var att arbeta vidare med att utveckla konkreta idéer på resurshantering inom olika områden.

Hur bidrar ni som är experter?

I det föregående projektet kartlades ett antal samhällsviktiga materialflöden, som vart och ett visade på betydande svinn, brister och förlorade affärsmöjligheter.

Jag bidrar med min kunskap som arkitekt med fokus på lokaler och hur vi kan använda byggnader som en samhällstillgång. ÅWL håller på att utveckla en flexibilitetsmodell som ska underlätta för fastighetsägare att utnyttja sitt befintliga bestånd och minska antalet tomma lokaler. I det här projektet jobbar vi med delning av lokaler som en av nycklarna för resurseffektivitet inom fastighetsbranschen.

 

Döne Delibas deltog när IVAs experter på cirkulär ekonomi höll workshop om resurseffektivitet