facebook

ÅWL i Almedalen!

Vi vill skapa arkitektur och välutformade livsmiljöer som i sin helhet bidrar till en positiv samhällsutveckling. Under Almedalsveckan lyfter vi ämnen vi brinner för genom olika workshops, rundabordssamtal och seminarier.

Kan vi lyfta blicken från fastighetsutveckling till hållbar stadsutveckling? Hur säkerställer vi en hög kvalité på skollokaler, utomhusmiljöer och lärmiljöer? Hur kan kommuner och privata aktörer samverka och mötas kring långsiktig förvaltning? Vilka krav har kommunerna på de privata aktörerna och på vilket sätt kan renoveringar bidra till bättre resursutnyttjande? Hur kan vi göra planeringsprocesserna mer värdeskapande för alla intressenter?

Den 2 juli kl. 13:00 i Arkitekturträdgården presenterar även Fredrik Drotte från ÅWL Arkitekter tillsammans med Ida Larsson, projektledare från Huddinge kommun och Therese Friedman, projektledare Fabege en ny innovativ metod för samhällsplanering. Metoden bygger på mer agila samarbetsformer och har testats inom arbetet med planprogram för centrala Flemingsberg. Läs mer om det här. 

Är du intresserad av att träffa oss och diskutera några av de viktiga frågor som har engagerat oss under året? Kom förbi vår båt i Visby hamn och säg hej eller kontakta oss redan nu:

 

Jacob Haas

Fredrik Drotte

Malin Pappila

Lisa Runnérus

Hanna Ruta

Döne Delibas

Carolina Abarzua Vallejos

Sara Revström

Maria Maandi

Rasmus Billing

Du hittar oss på den stora båten som ligger i hamnen, vid Glassmagasinet. Titta efter ÅWL-flaggan.