facebook

En kommun i förarsätet

Den 3 juli kl. 14:00-14:45 på Wisby Strand Congress & Event medverkar Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig stadsutveckling, i ett seminarium om hur kommunerna kan sätta sig själva i förarsätet när det kommer till bostadsutveckling.

Många kommuner brottas idag med bostadsbrist samtidigt som bostadsbyggandet har sjunkit kraftigt. Kommunerna är ofta beroende av byggherrarnas planer och idéer trots att kommunen själv ofta har värdefull mark som skulle kunna nyttjas bättre. Hur kan vi ändra på detta och istället sätta kommunerna i förarsätet?

Under seminariet diskuteras viktiga frågor såsom; Hur kan kommunerna främja en befolkningstillväxt, underlätta flyttkedjor och ha ett väl anpassat bostadsförsörjningsprogram? Hur kan en kommun nyttja sin markportfölj på bästa sätt, frigöra kapital och investera i sin befolkning och tillväxt? Kom förbi Wisby Strand Congress & Event på onsdag och få svaren där.

Läs mer här

Välkomna!

Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig stadsutveckling, i Almedalen