facebook

Ny innovativ metod för ökat värdeskapande presenteras i Almedalen!

Den 2 juli kl. 13:00 i Arkitekturträdgården presenterar Fredrik Drotte från ÅWL Arkitekter tillsammans med Ida Larsson, projektledare från Huddinge kommun och Therese Friedman, projektledare Fabege en ny innovativ metod för samhällsplanering. Metoden bygger på mer agila samarbetsformer och har testats inom arbetet med planprogram för centrala Flemingsberg.

– Metoden skapar effektivare samarbetsformer där bl a frågor som beslutsmandat, kompetensförsörjning, styrning och moderatorskap klargörs. Metoden bidrar till tydligare och mer effektivare processer och arbetssätt som i sin tur maximerar värdeskapande samtidigt som kostnaderna minimeras, säger Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig stadsutveckling ÅWL Arkitekter.

Diskussionen leds av Fredrik Drotte och både Ida Larsson, projektledare planprogram centrala Flemingsberg/planarkitekt, Huddinge kommun och Therese Friedman, projektledare centrala Flemingsberg/ affärsutvecklare, Fabege, deltar.

Läs mer här

Välkomna!

Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig stadsutveckling