facebook

Knäppingsborg

Handelskvarter i gamla industristaden i Norrköping. Anpassning av ett småskaligt industriområde från 1800-talet till en ny mötesplats i Norrköping. Uppdraget består i att med varsam hand omvandla den befintliga utemiljön till de nya funktionerna och dagens krav på tillgänglighet.

Belönat med Östergötlands Arkitekturpris 2008.

Projektfakta

Beställare: Henry Ståhl fastigheter AB
Byggnadsår: 2006—08