facebook

Kungens Kurva

På uppdrag av KF Fastigheter utvecklar ÅWL en helt ny stadsdel vid Kungens Kurva. Målsättningen är att skapa en levande stadsdel med god service och närhet till natur, handel, kultur och infrastruktur.

ÅWL Arkitekter har tagit fram förslag på en ny stadsdel i Kungens Kurva. Det ska bli en levande stadsdel med god service och grundläggande infrastruktur som till exempel vård, skola, förskolor, dagligvaruhandel, LSS-boende och kommunikationer.

Läget i Huddinge kommun är unikt. I närområdet finns Skandinaviens största handelsplats och naturreservatet Gömmarens stora grönområden.

– Vid Kungens Kurva byggs bostäder i en klassisk handelsmiljö i närhet till både grönska, butiker, skolor och restauranger samt caféer. Det är nära till allt, säger Sara Revström, landskapsarkitekt på ÅWL.

Förslaget som ÅWL har tagit fram tillsammans med KF Fastigheter och Huddinge kommun innefattar gatustrukturer som kopplar samman bebyggelse och natur samt platser och stråk som främjar det sociala livet.

– Stadsdelen kommer att ha kvarter med lägre och riktigt höga hus och generöst med plats för gröna stråk, säger James Martin, arkitekt på ÅWL.

Planeringen av den nya stadsdelen i Kungens kurva är i full gång. Här vill KF Fastigheter uppföra cirka 3 500 bostäder med första inflyttning 2021/2022.

Projektfakta

Byggaktör: KF Fastigheter
Omfattning: Kommunen planerar för 4 200 lägenheter
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Programsamråd 2018