facebook

Magnentus Tower

M-kvarteren i Gamla Stan Norrköping har fått ett nytt kontorshus – Magnentus Tower. Med inspirationen från konstnären och möbelarkitekten Erik Chambert skapades en byggnad där två världar möts.

Allt började med ett samarbete, med sin bror Otto drev konstnären och möbelarkitekten Erik Chambert (1902-1988) AB Chamberts möbelfabrik som låg i hörnet Gamla Rådstugugatan – Hospitalsgatan i centrala Norrköping. På samma plats där Magnentus Tower nu står färdigt.
Från allra första början var det tänkt att byggnaden skulle bestå av fem våningar bostäder, respektive fem våningar kontor. Men på grund av en tidigare stadsplan gick inte förslaget igenom.

Medvetna materialval
I utformningen har man satsat på medvetna materialval där fokus har legat på att skapa kontor efter hyresgästernas önskemål.
Bladverket i metall är en abstrakt parafras av Erik Chamberts tygtryck från 1943, ”De nio bladen”. Mönstret ger även en effekt utifrån in, där ljuset strömmar in mellan bladen och skapar känslan av en träkoja uppe i ett träd.
Trärastret är en sampling från ”Handelsbankshuset” längre upp på Gamla Rådstugugatan. Det gamla bankhusets tillbyggnad på Kv Torget är ritat av Bo Sundberg 1971.

En ny årsring i staden
– Husets gestaltning togs fram i nära samråd med både Stadsarkitekt och Stadsantikvarie. Där utgångspunkten var att göra en nytolkning utifrån platsen som bidrar med en ny årsring i staden. Jag skulle säga att det är en byggnad som ställer sig på historiens axlar och blickar in i vår samtida designvärld, men samtidigt tar hänsyn till alla moderna hårda krav på miljö-, tillgänglighet- och säkerhet utifrån vår tids byggtekniska förutsättningar, säger Michael Matérn från ÅWL Norrköping.

Projektfakta

Byggaktör: Magnentus AB
Byggnadsår: 2016-2017
Omfattning: 5700 kvm inkl garage
Upplåtelseform: Kontorshus
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Färdigt
Certifiering: Miljöbyggnad Guld