facebook

Pilhamn vård- och omsorgsboende

Pilhamn vård- och omsorgsboende är ÅWLs förslag i markansvisningstävlingen för särskilt boende på Ingarö.

Den omgivande miljön kring boendet karaktäriseras av ett kulturlandskap med kyrka och andra kulturhistoriska byggnader. Med enkla grundformer som är väl kända från traditionella byggnader och en fasad i faluröd färg blir den nya byggnaden ett naturligt tillskott till platsen. Traditionellt, men med samtida influenser. Ett enkelt uttryck med en genuin detaljering som gör att byggnaden respektfullt slår sig ner bland redan befintliga landmärken. Den faluröda färgen kompletteras med inslag av ljus puts som tillsammans med livförskjutningar i fasaden hjälper till att skapa distinkta uppdelningar av byggnadsvolymen.

  

Verksamheten i fokus

Den enkla och lättorienterade planen är till gagn både för såväl boende som personal. Varje plan har tre avdelningar med entréer i mitten av byggnaden för att ge personalen en bra överblick över alla tre avdelningar. Varje avdelning har ett ”hjärta” med vardagsrum och matsal som sträcker sig från fasad till fasad med stora fönsterytor mot balkong eller uteplats i bägge ändar. Detta skapar ljusflöden och en öppenhet mot landskapet utanför. Lägenheterna är belägna utefter avdelningens mittstråk på vardera sidan om ”hjärtat”. På bottenplan finns en generös huvudentré med plats för administration och personalutrymmen. Det övre planet är utrustat med liknande funktioner men har även plats för aktivitetsrum för möten och gymnastik.

 

En trädgårdsliknande gård som stimulerar sinnena

Gården ger en hemlik trädgårdskänsla som samtidigt erbjuder möjligheter till vistelse och olika typer av aktiviteter. Ett slingrande promenadstråk löper runt gården. Det möjliggör korta trygga promenader i nära anslutning till bostaden. Trädgården har ett mjukt och böljande formspråk och innehåller flera mindre rum att upptäcka längs vägen och olika sittplatser för boende och deras besökare. För den som önskar ytterligare träning finns ett utegym med redskap speciellt anpassade för äldre.

På gården finns även ett orangeri och ett trädäck med sittplatser i sol eller i skir lövskugga under en pergola. Här finns också upphöjda pallkragar för odling. Inspiration till växt- och materialval hämtas från det omgärdande kulturlandskapet med växtmaterial som stimulerar sinnena och skapar doftbroar till minnen för de boende.

 

Hållbarhetsprofil

Byggnaden är planerad för att klassas som miljöbyggnad guld. Uppvärmning sker genom bergvärme som kan kompletteras med solceller. Valda produkters och materials livscykelperspektiv tas i beaktan vid gestaltningen av byggnaden och utemiljön. Boendet byggs med trästomme och fasader i trä. Ur livscykelperspektiv är det ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall. Utemiljön är till stor del grön och generösa planteringsytor med buskar, träd, ängsvegetation och perenner anläggs såväl ut mot vägen som på Entrégården och i Trädgården. Den grönskande utemiljön gynnar både den biologiska mångfalden och bidrar med flera ekosystemtjänster.

 

Välfärdsteknik som skapar trygghet

För boendet planeras en rad olika digitala lösningar för att skapa trygghet, integritet, frihet och delaktighet för de äldre. GPS-larm, digital nattillsyn och surfplattor är bara några av de tekniska hjälpmedel som boendet utrustas med.