facebook

Nu släpper vi vår hållbarhetsredovisning för 2019

Nu släpper vi vår hållbarhetsredovisning för 2019 där vi presenterar det hållbarhetsarbete vi gjort under året som gått.

På ÅWL strävar vi varje dag efter att skapa arkitektur för ett hållbart och mänskligt samhälle där de livsmiljöer vi arbetar fram är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

ÅWL stödjer FN:s agenda 2030 med dess 17 mål för en hållbar utveckling. De sätter en tydlig riktning för vårt arbete och hjälper oss i prioriteringar och vägval.

Med hjälp av en hållbarhetsredovisning får vi en tydlig överblick över hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling, men vi kan också följa vår egen utveckling och hur vår miljöpåverkan ser ut över tid.

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning för 2019