facebook

Louise Lindquist Sassene ny affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter

Louise har över 20 års erfarenhet och kommer senast från SWECO där hon varit studiochef och affärsutvecklingsledare för lärmiljö. Som affärsområdesansvarig kommer Louise med sin erfarenhet och kunskap förstärka och utveckla vårt erbjudande inom samhällsfastigheter.

— Louise och ÅWL känns som en perfekt matchning och jag är glad över att Louise valt att komma till oss på ÅWL. Med Louise i teamet förstärker vi inte bara vårt erbjudande inom samhällsfastigheter och skolmiljöer, vi får också en superhärlig och fantastisk ny kollega. Tillsammans ska vi fortsätta på ÅWLs resa till att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling genom arkitektur, säger Lisa Runnérus, landskapsarkitekt och affärschef.

Skolan som samhällsfunktion och mötesplats i lokalsamhället, samt dess demokratiska uppdrag, är något Louise brinner för och är en av anledningarna att hon sökt sig till ÅWL.

— Jag valde ÅWL dels utifrån företagskulturen och kontorets goda rykte i branschen. Men även för att vi delar synen på hur skolans plats i staden måste förankras tidigt i detaljplaneprocessen och integreras med bostadsplaneringen så att det uppstår synergieffekter och de tjänar varandra, säger Louise.

— I dessa tider känns det försiktigt optimistiskt att konjunkturinstitutet förutspår investeringar i skolor och äldreboende på en jämförelsevis hög nivå under 2020 och 2021, trots marknadsläget. Vi vet ju att det behövs en halv miljon äldreboenden på fem år och 1000 nya skolor på 10 år, säger Louise Lindquist Sassene.

Louise tillträder sin nya tjänst den 11 maj.