facebook

Cecilia Holmström tillträder som VD på ÅWL den 11 maj

Hej Cecilia! Hur kommer det sig att du valde ÅWL?
ÅWL står för många av de värderingar som ligger mig nära hjärtat, fokus på kunskap, kvalitet och långsiktighet både vad gäller människor och affärer. Här finns fantastiska och engagerade medarbetare och en väldigt inkluderande kultur. Jag ser att branschen även innan Corona är på väg mot många nya utmaningar och möjligheter relaterat till främst klimatutmaningen, och jag är övertygad om att ÅWL har en stor möjlighet att möta detta och bidra till stor kundnytta genom den bas man har att stå på.

Vilka är ÅWLs styrkor enligt dig?
— Det ligger en fantastisk kraft i ett företag som har en kultur där både medarbetare och kund sätts i fokus, då byggs ett långsiktigt värdeskapande. Jag ser den kraften när jag nu börjar lära känna ÅWL och ser hur företagets alla medarbetare möter utmaningarna dagens marknadsläge innebär med en enorm energi, kreativ samverkan och ett genuint intresse för att förstå och bidra i våra kunders nya utmaningar.

Vi har en bransch som, i likhet med alla andra, påverkas av en global pandemi. Hur ser du på situationen vi är i just nu?
— Det som händer i samhället nu, i Sverige såväl som globalt, är omvälvande. Världen som vi känner den finns på flera sätt inte längre, och vad som kommer istället kan vi bara mer eller mindre kvalificerat gissa oss fram till.  Men att det blir en omvälvande tid, det måste vi ställa oss in på.

Att leda, ge råd och att gestalta i en tid av förändring kräver mycket nytt av oss alla i branschen. Roller, samarbetsformer, processer och lösningar kommer behöva förändras. För att möta det krävs att vi förbereder oss för att jobba i förändring, för att snabbt kunna värdera, bevaka och ställa om.

Vi som arkitekter behöver i högre grad bevaka vår omvärld, få djupare förståelse för både vår samtid och den framtid vi är på väg emot. Men också få en djupare relation och förståelse för våra kunder, och våra kunders nya utmaningar, affärer och risker för att tillsammans justera tjänster och lösningar till den tid som kommer.

Hur ser vår branschs framtid ut i ett längre perspektiv?
— Samhällsbyggnadsbranschen är en fundamental funktion i samhället och kommer vara viktig framöver. Men vi kommer se förändringar och förflyttningar som drivs på av Coronakrisen såväl som klimatförändringarna. Jag är övertygad om att det finns många viktiga synergier i lösningarna för hur samhällen kommer vidare efter Corona krisen och lösningarna för att möta klimatutmaningen. Att branschen har en viktig roll att spela i framtiden är tveklöst. Vår bransch har hittills varit en stor del av problemet inom klimatfrågan, men det innebär också att den kommer vara en stor del av lösningen. Men eftersom samhället byggs för människors framtida behov och ska rymmas inom planetens begränsade resurser, så kommer den behöva förändra sina lösningar, sina processer och den kunskap som den grundar sig på.

Vad händer under din första tid på ÅWL?
— Om du frågat mig tidigare i år så hade svaret varit att mitt första och största fokus var att lära känna medarbetare och kunder. Men i dagens läge blir fokus något annorlunda och en stor del av mitt engagemang kommer vara att skapa kort- och långsiktig trygghet för medarbetare, affärer och kunder i en orolig och föränderlig tid.

Att hålla både operativa och strategiska frågor i fokus parallellt blir av stor vikt, genom att motivera och engagera medarbetare och chefer till uthållighet och engagemang och samtidigt ha ett stort öra utåt mot våra kunder och vår omvärld.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?
— Jag är en person med stort, och eftertänksamt, engagemang för såväl affärer och samhället som naturen och människor. Privat uppskattar jag äkta och små sammanhang. Tid för reflektion sätter jag stort värde på genom naturen, träning och samtal med de människor som är mig nära. Som yrkesperson riktar jag mycket av min energi till det som är mina drivkrafter: ett genuint intresse av att förstå och utveckla kunder, verksamheter och människor, såväl som att skapa och förmedla ny kunskap. Jag engagerar mig speciellt gärna i debatter, kundrelationer och sammanhang som handlar om klimatförändring, branschens framtida roll och sökandet efter nya lösningar på våra samtida och framtida utmaningar.

Cecilia Holmström