facebook

ÅWL går in som huvudpartner i Centrum för boendets arkitektur (CBA) på Chalmers tekniska högskola

Som en av CBA:s huvudpartner kommer vi tillsammans bygga och ta del av kunskap genom forskning, kurser, seminarie- och föreläsningsverksamhet.

Detta ger oss även möjlighet att tillsammans med forskare från CBA initiera och genomföra mindre FoU projekt som driver utvecklingen framåt inom svensk bostadsarkitektur.

– ÅWL har under flera decennier ritat bostäder med kvalitet i fokus. Genom ett samarbete med CBA kan ÅWL ytterligare stärka kompetensen inom bostadsarkitekturen. Vi vet att mötet mellan praktik och forskning ger upphov till ny kunskap och inspirerande idéer som gör att vi kommer skapa ännu bättre bostäder i framtiden, säger Bertil Molin, affärsområdesansvarig för bostäder på ÅWL Arkitekter.

Bostadsbristen och ett växande problem med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att Chalmers 2017 startade CBA. CBA är en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad.

En plattform som verkar för en ökad samverkan mellan akademi, myndigheter och näringsliv där CBA kan påverka och göra skillnad. Målsättningen är att bidra till:

  • Att lyfta svensk bostadsarkitektur till internationell toppklass.
  • Att identifiera, analysera och beskriva bostadskvaliteter som bygger på kunskap om de boende.
  • Att nya bostäder främjar hälsa och välbefinnande.
  • En utveckling där nya bostäder använder smarta energisystem – plusenergihus, hus som levererar energi.
  • Ett bostadsbyggande som omfattas av social och ekonomisk hållbarhet.
  • Att aktivt sprida forskningsbaserad kunskap om boende och bostad.