facebook

Frukostseminarium: Kontor som ökar välbefinnande och produktivitet

När och var är du som mest kreativ eller produktiv? På kontoret eller i skogen?
Ny forskning visar att hur människor presterar och mår har en mycket starkare koppling till miljön som arbetet utförs i än vad man tidigare trott.

Evidensbaserad design av arbetsplatser kan öka produktivitet, arbetsglädje och välmående med upp till 50%. Dessutom kan man göra förändringar inom fler områden som ingår i
”arbetets kontext” för att nå ytterligare förbättring.

Vid detta frukostseminarium ger vi dig en introduktion till koncepten det evidensbaserade kontoret och arbetets kontext med konkreta förslag på förbättringar.

Tid: Tisdag den 24 maj 7.30 – 9.00
Plats: Södra Teatern, Mosebacke

Läs mer och anmäl dig senast den 17 maj på:

bit.ly/24maj2016

Screenshot 2016-05-09 13.16.09