facebook

Här är färdplanen till en fossilfri bygg- och anläggningssektor

ÅWL har deltagit i arbetet med färdplanerna för bygg- och anläggningssektorn och står bakom dessa. Den gemensamma färdplanen ska tydliggöra hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

På uppdrag av Fossilfritt Sverige projektleder Skanska arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Genom att skapa en samsyn kan färdplanen bidra till att utvecklingen mot klimatneutralitet möjliggörs och påskyndas genom en rad uppmaningar och förslag.

ÅWL Arkitekter är ett av 66 företag/organisationer från hela värdekedjan som står bakom färdplanen! Vår färdplan är unik med så bred involvering av så många aktörer och vårt angreppssätt med värdekedjan, vilket skapar förutsättningar för klimatomställningen.

”Vi välkomnar initiativet till en färdplan mot ett fossilfritt samhälle. Det går helt i linje med vårt eget hållbarhetsarbete och vi ser fram emot nya framgångar som allierade i denna kritiska fråga.” säger Michael Englund, Hållbarhetschef på ÅWL.

Den 25 april överlämnades färdplanen till statsminister Stefan Löfvén och klimatminister Isabella Lövin.

Ladda när färdplanen här!