facebook

ÅWL ritar Svenska Bostäders nya huvudkontor

ÅWL har i ett samarbete med Tillsammans arkitekter skapat Svenska Bostäders nya huvudkontor.

Målsättningen från Svenska Bostäders sida med gestaltningen av kontoret är att kontoret ska uppmuntra till samarbete och kontakt mellan kontorets olika avdelningar och medarbetare samt öka gemenskapen. Därför valde Svenska Bostäder en egen variant av det aktivitetsbaserade kontoret, med en blandning av fasta och rörliga arbetsplatser.

Läs vidare om projektet här.