facebook

Vi ses på Business Arena 21-22 september

Kom och träffa oss på Business Arena, Nordens ledande mötesplats för fastighets-och samhällsbyggnadssektorn!

Du hittar vår monter på plan 4 och här kommer att du att möta flera av oss.

I år deltar vi dessutom i två spännande programpunkter:

Landskapsarkitekt Lisa Runnérus är en av drakarna i Draknästet!

Årets utmaning handlar om stadsbyggnad och integration – Hur ska aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn agera för att skapa lösningar på de stadsbyggnads- och integrationsfrågor som vi ser i samhället idag?

http://www.businessarena.nu/program/for-sjunde-aret-i-foljd-valkomnas-uli-young-leader-sweden-till-draknastet/

Sven Ostner, ansvarig för affärsområdet kommersiella lokaler deltar i Framtidsforum.
Hans programpunkt fokuserar på nya trender inom boendet och på kontorsarbetsplatsen.

http://www.businessarena.nu/talare/sven-ostner-ansvarig-affarsomrade-kommersiella-lokaler-awl-arkitekter/

puff_business_arena_160916