facebook

ÅWL Lanserar egen publikation

I dag släpper ÅWL den första utgåvan av en ny publikation om arkitektur och stadsbyggnad.

”I ögonhöjd” heter den första utgåvan och handlar om urban livskvalitet. Boken utforskar vilka värden som krävs för att skapa mänskligt välbefinnande i en växande och allt tätare stad.

”Just idag fattas många viktiga beslut som människan i staden ska leva med i många år framöver. Vi tycker det är viktigt att diskutera och försöka förutse konsekvenserna av vårt arbete som arkitekter och landskapsarkitekter. Så vi bestämde oss för att avsätta tid för att lära oss mer om vad som gör att vi människor trivs i olika stadsmiljöer. Resultatet blev en bok som gör det lätt för oss att dela med oss av våra lärdomar.” säger Jacob Haas, VD på ÅWL.

Publikationen, vars innehåll är framtaget av ÅWLs landskapsarkitekter, innehåller bland annat intervjuer med professor Colin Ellard, Chef för Research Laboratory for Immersive Virtual Environments på University of Waterloo och Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, Fredrika Mårtensson, docent i miljöpsykologi på SLU samt stadsarkitekterna i Stockholm och Göteborg; Torleif Falk och Björn Siesjö.

”I vårt arbete med boken har det blivit tydligt hur våra livsmiljöer påverkar vårt välmående och att vi även måste se stadsutveckling ur ett folkhälsoperspektiv.” säger Mikaela Dyhlén kommunikatör och redaktör för publikationen på ÅWL.

”I ögonhöjd” är den första utgåvan i en serie årliga publikationer från ÅWL.

Boken finns att beställa via: publikationen@awlark.se
Grafisk form: Henrik Nygren Design
Illustrationer: Dennis Eriksson
Fotografi: Andreas Ackerup