facebook

Hur skapar vi livskvalitet för morgondagens stadsbor?

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare tar sig an större och större områden och vi arkitekter och landskapsarkitekter, tillsammans med många andra, arbetar på högvarv för att göra plats åt stadens nya invånare. Just idag fattas många viktiga beslut som människan i staden ska leva med i många år framöver.

Men vilka är då de värden som krävs för att skapa urban livskvalité för människan i staden, nu och i framtiden? Vad får vi för stadsrum om vi utgår från människans kroppsliga mått och sinnliga möjligheter att uppleva staden? Och vad händer med människan då dess omgivning förändras och förtätas? Hur långt kan vi anpassa oss?

Några av svaren finner du i vår nya publikation ”I ögonhöjd” som lanseras den 17 november 2016!

Boken innehåller bl.a intervjuer med professor Hans Lind, stadsarkitekterna Torleif Falk och Björn Siesjö, Collin Ellard, Chef för Research Laboratory for Immersive Virtual Environments på University of Waterloo, samt flera andra kunniga experter inom miljöpsykologi och stadsutveckling.

Är du nyfiken? Maila oss redan nu så bjuder vi in dig till vår bok-release!

Mejla till: mikaela.dyhlen@awlark.se