facebook

ÅWL lanserar ny publikation

För att belysa de utmaningar som framtidens bostadsmarknad står inför släpper vi vår andra publikation – ’På hemmaplan’.
– Boken är vårt sätt att sprida vår kunskap och skapa spännande och samhällsviktiga diskussioner. Arbetet har gett oss möjligheter att inventera och utöka våra egna kunskaper i ämnet, säger Lisa Runnérus, affärschef på ÅWL Arkitekter.

Hur skapar man en inkluderande och rättvis bostadsmarknad där alla trivs? Det är frågan som vi vill belysa i den nysläppta publikationen ’På hemmaplan’. Boken, som släpps i samband med vår årliga höstfest, diskuterar bland annat hur trender som cirkulär ekonomi, åldrande befolkning, hälsa, individualisering och artificiell intelligens kan inkluderas i framtagandet av nya bostäder.
– Vi vill ta plats i samhällsdebatten. Bostaden är en viktig pusselbit i byggandet av ett hållbart samhälle. Vi vill använda våra kunskaper för att driva debatten och bostadsbyggandet i rätt riktning. Hur kan vi bidra till en rättvis, inkluderande bostadsmarknad? Hur utvecklar vi processer som kombinerar konsumentens ökade krav på flexibilitet med producentens krav på snabba, kostnadseffektiva lösningar? Dessa frågor hänger ihop, säger Lisa Runnérus.

Dags att omvärdera den klassiska bostaden

Kollektiv, kompis- och generationsboenden är exempel på nya bostadsformer som växer fram i takt med att singelhushållen ökar. Ökat resande och en ökad flyttfrekvens driver också på en utveckling mot en mer flexibel framtid.
– Vi tror till exempel att vår unga befolkning är beredd att testa helt nya bostadslösningar för att komma in på bostadsmarknaden. Det är sådana exempel vi belyser i den nya boken, vår andra i ordningen. Förra året fokuserade vi på gaturummet och landskapets koppling till byggnader. Det blev en succé. Årets tema – bostaden – känns extra aktuellt med tanke på den höga takten i bostadsbyggandet. Våra projekt har blivit mer komplexa. Därför vill vi ta ansvar, lära och utveckla oss – genom engagemang och nya intressanta vinklar.

Mycket mer än fyra väggar

På tal om nya vinklar syns en tydlig utveckling där hemmet inte bara är ett hem, utan även ett utställningsobjekt. Dagens konsumenter har blivit kräsna och sinnebilden av drömbostaden hämtas ofta från olika livsstilsmagasin eller bildtjänster på internet. I publikationen har vi därför velat trycka på bostadens övriga funktioner, bland annat genom fotografier från olika projekt – autentiska boenden där livet utspelar sig. Platser där människor tar sina första steg, växer upp och åldras.

– Konsumenterna blir mer pålästa och kraven på oss som arkitekter ökar. Framförallt kommer framtiden att handla om att kanalisera beställarens idéer, tankar och behov samtidigt som vi möter hårdare krav på boendemiljö och hållbarhet. Här kan vi med kreativ problemlösning och vår skissmetodik vrida och vända på alla aspekter och uppmärksamma både hinder och möjligheter för att kunna nå målen.

Trygghet och gemenskap

Det är enkelt att säga att en rättvis bostadsmarknad vore att bygga fler bostäder, men vi tror inte att det är så enkelt. Som det ser ut idag är det inte företagsekonomiskt lönsamt att producera bostäder för en stor del av vår befolkning. Vi vill utmana de regelverk som finns och föra ett resonemang om vad som behöver ske för att bostaden ska bli billigare att producera och tillgänglig för fler människor. – Misslyckas samhället med att bygga bostäder för alla riskerar vi ökad segregation och misstro. Bostadsbristen riskerar också att leda till ökad stress och försämrad livskvalitet. En trygg boendesituation underlättar kontakter med övriga samhälle: Grannskapet skänker gemenskap och det blir lättare att hitta jobb.

– Tillsammans med kommuner, byggherrar och fastighetsförvaltare vill vi nu hitta okonventionella idéer och tankesätt för att göra det möjligt för alla som bor i Sverige att få tillgång till det som vi anser är en mänsklig rättighet; en god livsmiljö.

Publikationen ”På hemmaplan” släpps den 16 november.
Vill du veta mer?
Kontakta Mikaela Dyhlén, Chefsredaktör och kommunikationschef
Mikaela.dyhlen@awlark.se
+46 732325449