facebook

ÅWL Arkitekter vinner markanvisningstävling med ett hållbart bostadskvarter i Växjö

ÅWL Arkitekter vinner tillsammans med OBOS Kärnhem och Reliwe markanvisningstävlingen för kvarteret Garnisonen i Växjöstadsdelen Bäckaslöv. Sammanlagt innehåller förslaget cirka 240 lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer i ett kringliggande kvarter med gemensam innergård. Förslaget präglas av innovativa hållbarhetslösningar som gynnar både natur och människa.  


Kvarteret är uppdelat mellan OBOS Kärnhem och Reliwe. För att skapa en enhetlig känsla fick ÅWL i uppdrag att rita hela kvarteret med den gemensamma innergården.

– Vi är väldigt glada över att vi fick detta förtroende från OBOS och Reliwe. Det har bidragit till att vi kunnat ha en gemensam gestaltning av byggnad och innergård för att undvika en ”vi och dem-känsla” samt att uppmuntra till möten mellan grannar säger Bertil Molin, som tillsammans med Emma Hulaud är ansvariga arkitekter.

Bostäderna erbjuder en blandning av upplåtelseformer; bostadsrätter, delägda bostadsrätter och hyresrätter. Lägenheterna kommer vara av varierande storlek och fem hyresrätter görs extra yteffektiva för att kunna erbjuda en månadshyra som är så låg som möjligt.

– Det är en av fördelarna med att ha med två olika aktörer i samma kvarter. Det skapar en naturlig mångfald, och det breda utbudet av lägenheter gör att det passar olika målgrupper med varierande behov och plånböcker, säger Emma Hulaud.

Kvarteret ligger i framkant i både social och ekologisk hållbarhet. Ur ett ekologiskt perspektiv har det exempelvis varit stort fokus på ekosystemtjänster och biologisk mångfald för att hjälpa både djur och natur på traven. För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart kvarter finns det gott om gemensamhetsutrymmen för de boende att utnyttja och mötas på. Det kommer bland annat finnas gemensamma terrasser, återbruksrum, övernattningslägenheter samt ett närkontor där de boende kan boka in sig på. Dessutom har den gemensamma gården många olika ytor att umgås på, både för stora och små sällskap.

– På innergården kommer det finnas ett växthus, odlingsbäddar, utegym och lekyta för barnen. Vi har även ritat in en mindre bod på gården som innehåller redskap för att nyttja de gemensamma odlingsbäddarna så att inte varje person behöver äga sitt eget, säger Karin Axi som är ansvarig landskapsarkitekt.

Projektet innehåller dessutom en rad olika mobilitetslösningar med bland annat bilpool, cykelpool, lådcyklar och en cykellounge – där du kan fixa din trasiga cykel. Allt för att skapa möjlighet för de boende att leva och tänka klimatsmart. 

– Tack vare Växjö kommuns höga hållbarhetsambitioner har vi kunnat rita ett kvarter som ligger i framkant gällande hållbara och innovativa lösningar. Som arkitekt blir man lycklig av att en kommun så tydligt uttalat vill satsa på träbyggnation och smarta energisnåla lösningar, säger Bertil Molin. 

Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver alternativt Svanen och för hyresrätterna utförs byggnaden även i energiklass B. Med en byggnad i trästomme kan vi kraftigt reducera klimatavtrycket och med solceller på taken får kvarteret egenproducerad el.