facebook

ÅWL + LFM30  

Under hösten gick vi med i Lokal Färdplan Malmö, en mer progressiv och ambitiösare målsatt färdplan än den nationella från regeringen. För ÅWL innebär det ett viktigt kunskapsutbyte såväl som tillgång till ett stort nätverk med likasinnade inom byggbranschen.  


Som ett av få Stockholmskontor har vi på ÅWL gått med i LMF30 där vi tillsammans med flera aktörer jobbar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor.  

 – Vi har valt att gå med i Lokal Färdplan Malmö då den har en högre ambitionsnivå och ligger snäppet före den nationella färdplanen från regeringen. Genom samarbetet hoppas vi lära oss såväl som att dela våra kunskaper med det viktiga nätverk som är med, säger Cecilia Holmström.  

För ÅWL innebär samarbetet att vi får tillgång till ny kunskap, databaser och lokala engagemang genom olika strategiska arbetsgrupper. Det påverkar även vårt arbete som företag och organisation och ställer exempelvis krav på att vi mäter vår egen klimatpåverkan på nya sätt. 

– Vi har som mål att ligga i framkant med vår hållbarhetsexpertis och genom LFM30 hoppas vi kunna plocka hem mängder med kunskaper och insikter för att bättre utveckla och påverka kundsamarbeten på hemmaplan, avslutar Cecilia.