facebook

Detaljerna är avgörande i projekteringsskedet – Med digital samordning blir hus och landskap ett  

Emma Lindman och Andreas Blomstedt är ett superteam under projekteringsfasen. Genom ett tajt samarbete mellan hus och landskap kan alla kundens frågor som rör projektet besvaras, från hus och parkering till gård och sophantering. På frågan vad som är avgörande för slutskedet svarar de synkroniserat: samordning.  

Andreas, arkitekt, och Emma, landskapsarkitekt, har lång erfarenhet av att samarbeta i projekteringsskede. En effektiv process och ett kvalitetssäkrat bra slutresultat hänger på samsyn mellan alla inblandade konsulter och beställare inför leveranser. Att kunna jobba integrerat mellan husarkitektur och landskap är A och O. De berättar: 

 ”Vår samordning är automatisk. Vi tittar på 3D-modellen tillsammans och får på det sättet bra anslutningar mellan hus och landskap; från stuprörsplaceringar och angöring till dagsljusinsläpp och materialval,” säger Emma.    

”Eftersom vi jobbar i samma programvara kan vi enkelt titta på varandras planer och dokument. Jag kan addera det senaste materialet från landskap direkt in i min fil. Då säger programmet även till Emma att uppdatera, så vi är hela tiden i synk med varandras ändringar och tillägg,” säger Andreas 

Andreas Blomstedt och Emma Lindman

Deras digitala arbetssätt underlättar hela processen samt lägger grund till en mer effektiv kommunikation både inom teamet såväl som med kunden. I slutet garanterar det ett mer samordnat resultat där hus och landskap är ett.  

”Visst uppstår det utmaningar även för oss, men vi tar oss an dem med målet att finna en kreativ lösning som gynnar projektet som helhet. Vi känner ansvar mot varandra att lösa frågan som ett företag,” säger Andreas 

”I praktiken innebär det bland annat att vi synkar material- och kulörpaletter för att skapa en enhetlig gestaltning. Vi kan exempelvis stämma av vilket trä vi har på fasaden mot vad vi ska ha på pergolas eller andra detaljer på gården. För att komma i mål med ett bygglov kan detaljerna vara avgörande,” säger Emma. 

 

Exempel: Bergahöjden  

Ett relevant exempel är ett projekt för Peab i Bergahöjden där vi jobbar med en systemhandling för byggnation av ett nytt hus på en tomt med sex befintliga hus.