facebook

Arkitektens fem tips för att lyckas med träbyggnation   

Att bygga i trä är inte bara fint och klimatpositivt, det bidrar också till en härlig miljö både för boende och de som arbetar på bygget. Det luktar träslöjd, bara en sån sak. Men träbyggnation har sina utmaningar och fallgropar. Här kommer Lukasz Krupinskis fem bästa tips för att lyckas. (Spoiler-alert: anlita ÅWL) 

1. Hitta en erfaren arkitekt
Utmaningarna kopplade till att bygga i trä är annorlunda jämfört med andra byggmaterial där det i många fall finns standardiserade lösningar. Det är bra att veta om dessa unika förutsättningar från början, samt att vara beredd på att processen anpassas enligt olika byggsystem som kommer med unika utmaningar. Exempelvis beroende på om det är trävolym, KL-trä eller planelement. Viktigast är hur den digitala modellen förbereds. Vi brukar också säga att allt som är viktigt ska upp på bordet så tidigt som möjligt när det gäller trä, för ändringar är både komplicerade och kommer bli synliga.  

2. Tänk inte ”som vanligt”
Hemligheten till att tänka rätt från början ligger i att känna till modulariteten. Invändiga dimensioner av träkonstruktion är lite annorlunda jämfört med byggnader i traditionella material. Man måste tidigt i processen se till att funktioner, ytor och flöden, fungerar enligt beställarens och brukarens behov, samt utifrån träkonstruktionen.  

3. Samarbeta med en träbyggnadsexpert 
Ett bra samarbete med träbyggnadsexpert/konstruktör är avgörande. Man vill använda konstruktionen på bästa möjliga sätt utifrån byggnadsekonomi och rumslighet. Det är viktigt att arkitekt och konstruktör samarbetar som ett team och hittar lösningar tillsammans, tidigt i projektet. Det kan exempelvis handla om planlösningar och andra viktiga rumsskapande aspekter som placering och dimensionering av fönster när man jobbar med KL-trä. Eller att ta fram förfrågningsunderlag tillsammans med träbyggnadsexperten som passar olika tillverkare när man jobbar med volymelement. ÅWL har samarbete med disputerade konstruktören Elzbieta Lukaszewska. 

4. Förbered BIM-modellen
Det är viktigt att BIM-modellen är förbered tidigt i projektet för att löpande förse teamet med all information som behövs för att kunna fatta beslut om byggnadens utformning. Exempelvis mängdning av ytor eller byggelement. BIM-modellen måste förutse de ändringar som händer tidigt i projektet. Vi vill säkra en skarvfri process från skiss till bygghandling.  

5. Var lyhörd
Sist men kanske allra viktigast är att vara lyhörd och att aktivt samarbeta med andra discipliner för att hitta innovativa lösningar på övriga frågor i projektet som inte finns som standard och eventuellt måste anpassas och kan ändra förutsättningarna för husets utformning.   

 

Låter det fortfarande komplicerat? Vi hjälper gärna till!  

Hör av dig till Jacob Haas eller Lukasz Krupinski.