facebook

Klimatkalkylen är en självklar del av designprocessen

Från den 1 januari 2022 blev det lagkrav på klimatdeklaration för uppförandet av nya byggnader. Ansvaret att redovisa en byggnads klimatpåverkan ligger på byggaktören men, som vi ser det, är det vårt ansvar och uppdrag att ha klimatet som en löpande parameter under hela projekteringen. För oss är det en självklar del av designprocessen.

– Vi har rustat oss för att vi skulle vara helt redo att erbjuda våra kunder klimatkalkyler sedan det nya året. Det är ett arbete som kommer förena branschen och något vi måste göra gemensamt för att minska klimatavtrycket, säger Christian Zellinger, projektledare på ÅWL.

Att projektera i BIM är sedan länge en del av vår naturliga process på ÅWL. När det numera är lagkrav på klimatdeklaration ser vi det som en självklarhet att erbjuda våra kunder en trygg helhetslösning där detta ingår.

Den mest effektiva metoden att ta kontroll över en tilltänkt byggnads klimatavtryck är att säkerställa mängden indata i BIM-modellen. Med andra ord är en bra och välplanerad modell viktig. Därför har vi nyligen integrerat vårt BIM-verktyg med ett klimatprogram som låter oss följa projekten i realtid. Här kan vi analysera och utvärdera varje beslut för att se hur det påverkar klimatet positivt, eller negativt.

– Vi tar in klimataspekten tidigt i processen för att det styr designen, inte bara huruvida det handlar om trä eller tegel, utan hur vi formger husen från idéstadiet. Det är ett nytt mindset att tänka klimat från början – ett som ger ett bättre utgångsläge och bidrar till långsiktiga och ansvarsfulla lösningar, säger Camilla Berggren-Tarrodi, arkitekt och BIM-ansvarig på ÅWL.

För ÅWL är lagkravet om klimatdeklaration välkommet och avgörande. Eftersom det inte finns några krav på hur mycket CO2 vi får släppa ut idag – bara att deklarera mängden – är det ett sätt för oss att proaktivt visa hur det vi ritar påverkar miljön.

– Enligt färdplanen ska gränsvärden appliceras till kravet om senast fem år. Då som ett tak för ett maximalt CO2e-utsläpp per yta BTA. En byggnad som inte klarar gränsvärdet får inte tas i bruk, varpå det blir avgörande för byggaktören att ta en total kontroll och minimera risken redan i tidiga skeden. Gränsvärden kommer sedan proaktivt tvinga branschen till att reducera klimatavtrycket i en rask takt ner till netto noll. Vårt sätt att arbeta med bred kunskap integrerat i BIM blir då väldigt effektivt, säger Christian Zellinger.

Christian Zellinger, projektledare och Camilla Berggren-Tarrodi, arkitekt och BIM-ansvarig på ÅWL.