facebook

ÅWL Arkitekter vinner markanvisningstävling i Vällingby

ÅWL Arkitekter vinner tillsammans med Ikano Bostad markanvisningstävling om 145 bostäder i Nälstastråket, Vällingby. Målet är att bygga klimatneutralt och ÅWL Arkitekters förslag, ”Mellan bäck och äng” präglas av innovativa hållbarhetslösningar som gör det lätt att leva hållbart i samspel med naturen.

– Att skapa klimatneutral arkitektur och klimatneutrala livsmiljöer är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Därför var det viktigt för oss att ta fram ett förslag som omfattar både beprövade och innovativa hållbarhetslösningar. Till exempel har vi föreslagit hus med trästomme och gröna tak kombinerat med solceller men också mer innovativa lösningar som till exempel återvinning av gråvatten, värmeåtervinning från spillvatten och nyttjande av bilbatterier för energilagring, säger Malin Pappila ansvarig arkitekt ÅWL Arkitekter.

Byggnadernas trästomme och fasadmaterial är av träpanel, träspån och återvunnet tegel. Husen är också klimatsmarta invändigt med yteffektiva planlösningar, trä i väggar och inredning. Allt för att materialet ska ha minsta möjliga klimatpåverkan.

”Mellan bäck och äng” bidrar till förbättrade och tryggare kopplingar i området. Förslaget länkar samman befintlig bebyggelse genom nya och tydligare gång- och cykelstråk men också genom att göra Nälstastråket mer tillgängligt och omvandla delar av Vinstavägen till en trevlig stadsgata. Nälsta bäck förvandlas från ett igenvuxet dike till ett öppet vattendrag som kantas av en å-promenad med aktiviteter, grönska och utblickar mot ängsmarken. 

 – Vi är väldigt glada över att få vara med och utveckla Nälstastråket i Vällingby med 145 bostäder. Våra kvadratsmarta bostäder kommer att komplettera bostadsutbudet i området på ett bra sätt. Ambitionen är att skapa ett småskaligt, grönskande och hållbart bostadsområde där de boende trivs, känner sig trygga och som är tillgängligt för fler, säger Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm norr på Ikano Bostad.

Stockholms stad planerar att påbörja arbetet med detaljplanen för exploateringsområdet under 2022.

Förslaget ”Mellan bäck och äng” är framtaget av Maria Maandi, Patrik Olsson och Malin Pappila.