facebook

Svea Artilleri, Hus 86 och 87

Ombyggnad av Svea Artilleriregemente från 1870-talet. Byggnaderna har byggts om för att skapa moderna, funktionella och generella kontorslokaler som ger möjlighet för en stor variation av kontorsverksamheter. Exteriört har byggnaderna bibehållit sin ursprungliga karaktär.

Nybyggnad av underjordiskt garage för ca. 225 bilar placerat under kaserngården.

Projektering av nya kontorshus på kaserngården. De nya byggnaderna är projekterade enl. kraven för Green Building.

Nybyggnad kontorshus ca 7 600 m2 Ombyggnad kontorslokaler ca 16 000 m2 Garage ca 7 000 m2

Projektfakta

Beställare: Vasakronan
Storlek / typ: Nybyggnad kontorshus ca 7 600 m2 Ombyggnad kontorslokaler ca 25000 kvm BTA
Byggnadsår: 2006-2013