facebook

Gröna Lund

Gröna Lunds nöjesfält växer. Den gamla parkeringsplatsen mellan Grönan och Aquaria ska få nytt liv. Tanken är att skapa ett helt nytt tivoliområde och nya attraktiva offentliga miljöer runt det nya området, med bland annat kaféer, restauranger, ett nytt torg och en ny bryggpromenad.

Nu är planen ute på granskning och ett större Gröna Lund väntar. Den nya bebyggelsen som föreslås är tänkt att rama in den nya delen av nöjesfältet längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd.

Bebyggelse

Bebyggelsen längs Allmänna gränd föreslås utformas med en detaljrikedom och skala hämtad från den befintliga bebyggelsen i Djurgårdsstaden. 

Gångbro

Över Allmänna gränd kommer en gångbro att byggas. Gångbron är välvd över gatan och genomsiktlig. Konstruktionen i trä och stål utförs så nätt och smäckert som möjligt.

– Gångbron fungerar också som en port in till Allmänna gränd, säger James Martin på ÅWL.

Genom belysning och en omsorgsfullt utformad välvning ramar den in och öppnar upp gränden.

Promenadstråk längs vattnet

En bryggpromenad föreslås väster om området som ska göra det möjligt för allmänheten att röra sig runt udden längs vattnet.

– Mot vattnet är det viktigt att skapa en öppen och grön karaktär. Träd planteras och bebyggelsen kommer att vara indragen och utgöras av små volymer placerade med mellanrum för att möjliggöra sikt, säger Sara Revström, Landskapsarkitekt på ÅWL.

När utbyggnaden av Gröna Lund är klar kommer både Gröna Lunds besökare och allmänheten kunna njuta av det vattennära läget.

Projektfakta

Byggaktör: Parks and Resorts
Byggnadsår: 2021
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Samråd

Kontaktpersoner:

Sara Revström

James Martin