facebook

Täby Park

ÅWL har deltagit i det parallella uppdraget om att utforma en ny stadsdel på det som idag är Täby Galopp, i samarbete med Rosenbergs arkitekter.

Förslaget rymmer en stadspark på 10 hektar, 6 000 bostäder och cirka 10 000 arbetsplatser.

Med förslaget får Täby en stadspark och nya bostäder i centralt läge, nära till park, handel och Täbys naturområden. Sammanbindande stråk länkar ihop Täbys bebyggelse- och grönområden till en helhet.

Pärlbandsparken i nord sydlig riktning länkar mot Centralparken/Näsby park i söder och mot Stolpaskogen i norr.

Paraden, en urban aktivitetspark med början vid Roslagsbanans station, Täby Centrum, leder in mot den nya stadsbebyggelsens kärna och vidare mot Viggbyholm, Rönninge sjön och Viggbyholms båthamn.

ÅWLs förslag valdes ut till fortsatt bearbetning och ligger till grund för befintlig stadsplan.

Projektfakta

Beställare: Täby kommun, JM/Skanska Nya Hem och Viggbyholms Gård Fastighets AB
Status: Strukturplan