facebook

Vi hälsar Matilda Sabel välkommen till ÅWL

Vi är superglada över att ha vår nya landskapsarkitekt Matilda Sabel på plats här på Stockholmskontoret.

Matilda kommer senast från ÅF och en tjänst som sektionschef för Landskap & Plan på huvudkontoret i Solna. Matilda har tidigare jobbat på bland annat på Stockholms stad (Exploateringskontoret och Trafikkontoret) samt Nyréns Arkitekter. Hon har en bred kompetens inom bland annat ljusplanering, trygghetsanalyser, barnkonsekvensanalyser och strategiska gröna planeringsdokument samt gestaltning av utemiljöer kring skolor och förskolor. På ÅWL kommer Matilda arbeta som ansvarig landskapsarkitekt i alla typer av projekt.

Läs mer om våra Landskapsprojekt här!