facebook

Vattnets Hus visas på utställning

Vattnets Hus i Ängelholm är en av idrottsanläggningarna som visas upp i fotoutställningen ”En arena för så mycket mer” på Malmö Central.

Utställningen ställs ut av Skåneidrotten för att belysa värdet i idrottsanläggningar och att de är en viktig del för att idrotten ska kunna växa. Trots en ökad befolkning byggs det inte tillräckligt många nya idrottshallar som kan fylla dagens behov. Utställningen är på så vis en hyllning de fina anläggningar som finns i Skåne och vilken stor nytta de faktiskt gör.

Utställningen går att se fram till och med 15 augusti på Malmö Central (Gröna Hallen) och kommer efter det finnas på många platser runt om i Skåne under hösten.

Läs mer om utställningen här.

Fotograf: Felix Gerlach