facebook

Vad är Breeam Communities?

Breeam Communities är ett instrument för hållbart stadsbyggande. Med det som vägledning kan det säkerställas att ny bebyggelsestruktur blir hållbar från början.

Breeam Communities stödjer och vägleder planeringsarbetet och är en metod för utvärdering av resultatet. Det är även en bas och inspiration för utveckling och framsteg inom hållbart
stadsbyggande utifrån genomförda projekt.

I Sverige har Sweden Green Building Council tagit fram en svensk anpassning av Breeam C som heter Citylab Action. Citylab Actions Guide för hållbar stadsutveckling utvecklas och följer utvecklingen inom hållbart stadsbyggande.

ÅWL har deltagit i betatest för Breeam Communities för Öster mälarstrand i Västerås. Vidare arbetar vi nu med detaljplaner i Täby Park och Öster mälarstrand, vilka deltar i Citylab Action som pilotprojekt.

Vill du veta mer om hållbar stadsplanering?
Kontakta Peter Henriksson, kvalificerad BREEAM C:
peter.henriksson@awlark.se

peterh-240077ae-428x279