facebook

ÅWL stödjer Arkitekter utan gränser med en gåva

Varje år skänker vi på ÅWL Arkitekter en del av vår vinst till en organisation eller ett initiativ som skapar värde och engagemang i viktiga frågor. I år ger vi en gåva på 93 200 kronor till Arkitekter utan gränser och deras projekt The Humane School i Kenya.

— Att stödja Arkitekter utan gränser och deras arbete för långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis bebyggelseutveckling över hela världen känns naturligt för oss. Utbildning är nyckeln till så mycket och att då kunna stödja The Humane School-projektet i Kenya känns både bra och meningsfullt, säger Sara Revström, styrelseordförande för ÅWL Arkitekter.

Om projektet:

The Humane School i Kenya är ett av Arkitekter utan gränsers projekt. Med utgångspunkt i deltagandeprocesser med brukarna och deras samarbetsorganisation tas planerna för nya och bättre anpassade skollokaler fram. Byggnationen kommer ske etappvis med byggnadsarbetare från området och med tonvikt på̊ lokala miljövänliga material och metoder.

Läs mer om Arkitekter utan gränsers arbete www.arkitekterutangranser.se