facebook

ÅWL nominerade i tre tävlingar

Under våren var ÅWLs projekt nominerade i tre tävlingar med både skol- och bostadsprojekt.

Årets skol- och förskolebyggnad 2020

För första gången utsåg Nohcron årets skol- och förskolebyggnad i Sverige med syfte att uppmärksamma byggnader som kan inspirera andra. ÅWL var nominerade med projektet Vågdalens Förskola, där ÅWL tagit projektet hela vägen från skiss till färdig byggnad.

Förskolan ligger integrerad i ett bostadskvarter, med en utstickande del som helt skiljer sig från bostadskvarteret. Med sin runda, lekfulla form och träfasad utgör förskolan en kontrast mot bostäderna som i övrigt har en stram tegelgestaltning.

Läs mer om projektet här.

 

Stadsbyggnadsutmärkelsen 2019, Nacka kommun

Projektet Tre Kronors Backe blev nominerat med motiveringen:
Vid Kvarnholmens västra udde vid Stockholms inlopp reser sig två punkthus – ett tillägg till de befintliga, horisontella smalhusen. Husen har sitt ursprung i en skiss av arkitekt Olof Thunström från 1940-talet. En enkelhet i material och utformning gör att byggnaderna pratar med folkhemsbebygglesen intill. Förskjutna volymer, balkonger som grafiska element och burspråkens placering skapar variation.

Läs mer om projektet här.

 

Årets Byggnad i Sundbyberg 2020:

Det nominerade projektet Vaktstugan 4, är ett av tre kvarter i området Stora Ursvik i Sundbyberg som ÅWL Arkitekter ritat på uppdrag av Wåhlin fastigheter.

Vaktstugan är en 150 meter lång bostadshus som ligger i ett område med historiska anor då platsen tidigare inhyst det som hette Försvarets forsknings­anstalt (numera Försvarets forskningsinstitut, FOI).

Långsiktighet har varit centralt och fokus har lagts på energieffektivitet med bland annat solceller på taket, hållbara material, avloppsåtervinning i källaren och en rikt utsmyckad gård med planteringar för en ökad biologisk mångfald.

Läs mer om projektet här.

 

Vågdalens förskola, Tre kronors backe och Vaktstugan 4