facebook

ÅWL ritar Beckers jubileumsutställning på Färgfabriken

Hej Alexandra Mohlin! Du har ritat Beckers Jubileumsutställning på Färgfabriken. Berätta om projektet!

Utmaningen med utställningen i år var att låta årets pristagare Anna Camner få ta en centralplats i utställningsrummet och samtidigt visa upp de 35 tidigare stipendiaterna på ett inspirerande och rättvisande sätt, där uttrycken är vitt skilda med bland annat videokonst, måleri och skulptur.

Lösningen blev att skapa en insida och en utsida i ett och samma rum, och låta det innersta rummet skilja sig från det yttre. Insidan ges en mörkgrå matt kulör och utsidan en nästan vit kulör som är lite blankare i sin yta.

Det inre rummet skapar en rörelse för besökaren tack vare sin rundade form. Besökaren kan välja att följa den längs olika linjer, antingen den yttre linjen genom jubileumsutställningen eller den inre linjen inne i den ovala formen centralt i rummet.

I det yttre rummet har vi skapat olika typer av exponeringsytor som kan tillgodose olika typer av verk och ända bibehålla en bra rörelse och ett lugn i rummet.

Vad är den största utmaningen med att skapa rum för konst?

Det viktigaste är ju att det blir lätt för besökaren att ta till sig konstverken. Det handlar mycket om att skapa en dramaturgi så att konsten kommer fram utan att rummen tar över. I den här utställningen ville vi också skapa rörelser för besökaren som gör att man kan upptäcka något oväntat.

Vem är du?

Jag har jobbat på ÅWL i nästan 2 år och är arkitekt men jobbar även med utställningsarkitektur och inredning. Jag är utbildad på KTH i Stockholm och på La Sapienza i Rom. Att göra utställningar är otroligt inspirerande för det är snabba puckar och roliga samarbeten mellan curator-arkitekt-snickare.