facebook

ÅWL Arkitekter del av Architechts Declare

Architects Declare är ett upprop och nätverk som samlar arkitekt- branschen kring klimatfrågor. Uppropet startades i Storbritannien i maj 2019 och har spridit sig till flera länder.

Genom att underteckna uppropet åtar vi oss att gemensamt med vår bransch och våra kunder verka för att stärka våra arbetsme- toder och skapa arkitektur som har en mer positiv inverkan på världen, med hänsyn till miljö och klimatpåverkan.

— Byggbranschen står idag för nästan 40 procent av världens koldioxidutsläpp och vi vet att vi behöver både utveckla och utforma byggnader, städer, stadsdelar och landskap utifrån vår planets gränser. På ÅWL är hållbarhet i alla dess aspekter en naturlig del i hur vi tar oss an och löser våra uppdrag. Genom vår arkitektur kan vi göra skillnad varje dag, säger Carolina Abarzua Vallejos, hållbarhetsansvarig på ÅWL Arkitekter.

Architects Declare är en webbplats som samlar arkitektbranschen kring klimatfrågor. Initiativet startades i Storbritannien 2019 och har sedan dess fått stor spridning med över 200 kontor som har skrivit under uppropet i Sverige. Sveriges Arkitekter är värd för den svenska webbplatsen se.architectsdeclare.com