facebook

Vi söker en operativ chef för landskapsavdelningen

Vi söker en operativ chef med erfarenhet som senior landskapsarkitekt till vårt fantastiska landskapsteam. Tror du som vi på att bra ledarskap motiverar och utvecklar medarbetare? Vill du precis som vi, jobba med innovation och verklig förflyttning inom landskapsarkitektur, ekosystemtjänster och hållbarhet? Vårdar, värnar och bygger du som vi starka kundrelationer? Har du fokus på laget framför jaget? Då ser vi fram emot att du blir en av oss i höst!

Vad förväntas av en operativ chef för landskapsavdelningen?
Som chef över landskapsavdelningen sitter du i ÅWL:s ledningsgrupp och rapporterar till VD.
Du ansvarar för den operativa verksamheten för ca 20 landskapsarkitekter på våra kontor i Stockholm och Norrköping. Du jobbar samtidigt som senior handläggande eller uppdragsansvarig landskapsarkitekt med ackvisition, kundrelationer och ledarskap. ÅWL jobbar intensivt och innovativt med klimat och hållbarhetsfrågor vilket drivs fram både genom styrelse, VD, ledning och brett i verksamheten. Att bidra till detta framåtblickande hållbarhetsarbete ser vi som en mycket viktig del i rollen som chef för landskapsteamet på ÅWL. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Utbildning, kompetens och erfarenhet
Du har en landskapsarkitektexamen på masternivå och arbetar obehindrat i CAD-miljö och Adobeprogrammen. Som senior landskapsarkitekt leder du uppdrag och stöttar dina kollegor med din kunskap. Du är en affärsmässig och målorienterad person men samtidigt lyhörd. Som person är du också kommunikativ och pedagogisk med förmåga att kunna leda, delegera och coacha andra. Vi värderar dina personliga egenskaper lika högt som din utbildning och kompetens.

Vad kan du förvänta dig på ÅWL?
I år firar ÅWL 40 år. Sedan 1983 har vi tagit ansvar för framtiden. Vi har lärt oss, vi har anpassat oss och vi har utvecklats med tiden. I 40 år har vi jobbat i nära samverkan mellan hus- och landskapsarkitektur och skapat boendemiljöer, utomhusmiljöer och allmänna platser där människor vistats och levt sina liv.
Vårt team av landskapsarkitekter är väl etablerade med flera ramavtal och egna kundrelationer och har ett tätt samarbete med våra husarkitekter. Vi arbetar i tidiga skeden såväl som med projektering. 

Följ med till Öster Mälarstrand, kajpromenaden vi kallar Västerås vardagsrum. Här har vi jobbat i flera etapper sedan 2012 för att framtidssäkra platsen för kommande utmaningar kopplat till både klimat och livet i staden. 

Anställningstyp: Tillsvidareanställning, heltid

Arbetsplats/placeringsort: Stockholm eller Norrköping

Ansökan: Väcker ovan nyfikenhet tveka inte att höra av dig till oss för en fika eller ett samtal

Patrik Olsson, affärsområdesansvarig LA
 patrik.olsson@awlark.se
 +46 70 422 56 18

Cecilia Holmström, VD
 cecilia.holmstrom@awlark.se
 + 46 739 45 57 90

Eller skicka din ansökan direkt till HR-ansvarig. Intervjuer kommer att ske löpande så vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Anna Månsson, HR-ansvarig
anna.mansson@awlark.se
 +46 704 95 86 04