facebook


Klimatvägledning

Gör rätt från början

Vi måste ha hänsyn till de nya kraven i klimatdeklarationslagen som föreslås 2025 med förstärkta krav 2030 i projekt vi har på ritbordet redan idag. Missar vi detta står vi inför en betydande risk i genomförbarheten. Något som i sig påverkar riskerna med investeringen för våra kunder. En byggnad måste uppfylla kraven när den väl klimatdeklareras varför det är avgörande att göra rätt val vid rätt tidpunkt när möjligheterna att påverka fortfarande finns. 


På ÅWL är ansvaret för vårt klimat drivande i designprocessen och samtidigt vårt viktigaste ansvar gentemot våra kunder just nu. Klimatlagstiftningen tillsammans med andra nationella och internationella lagar förändrar arbetssätt och processer och gör att klimatkalkylen blir lika viktig som den ekonomiska kalkylen. 

Med vårt verktyg anpassar vi arbetet längs projektets gång, i syfte att klimatsäkra slutresultatet. Tillsammans manövrerar vi genom hinder och finner kreativa lösningar som låser upp begränsningar kopplat till de nya klimatlagkraven beroende på om byggnaden uppförs 2025 eller 2030.Vi har bara några år på oss
Omställningen ör omfattande och drabbar alla aktörer i branschen. På bara några år ska vi draktiskt sänka CO2– utsläppen från alla byggprojekt.

Vi minimerar riskerna
Riskerna som vi, våra kunder och klimatet globalt står inför om vi inte tar hand om frågan är reella men möjliga att undvika.

Allt påverkas och allt ska deklareras
Klimatlagstiftningen innebär att CO2-budgeten kommer begränsa både den ekonomiska kalkylen såväl som den visuella kvalitetsambitionen.

Varje val räknas
Vi vägleder genom de val som tas idag då dess konsekvenser avgör om projektet kommer få byggas.

Integrerad klimatkalkyl
90 procent av en byggnads klimatpåverkan sätts i tidiga skeden. Vårt verktyg anpassar planen och projektet längs vägen istället för att försöka påverka slutresultatet.


Klimatgranskat av ÅWL

Genom ett samarbete med ÅWL kan du minimera de risker som finns för ditt byggprojekt. Risker som är kopplade till befintlig och kommande klimatlagstiftning och i stället fokusera på möjligheterna med hållbart samhällsbyggande. 

Vårt sigill garanterar att både materialval, stomsystem och den gestaltning som är gjord är klimatgranskad för att klara krav i klimatdeklarationen. 


Det innebär att du kan checka av att:

Projektet är framtidssäkrat gentemot nya krav och regler

Projektet är planerat utifrån vilken CO2-kostnad det motsvarar

Projektets CO2-kostnad är ställd i relation till ekonomisk genomförbarhet 

Det finns evidens på klimat- och finansieringskrav 

Projektet har vägt in klimatkravens innebörd, relevans och konsekvenser
Vill du veta mer om hur vi jobbar med Klimatvägledning?


Tveka inte att hör av dig till
Cecilia Holmström.
+ 46 739 45 57 90
cecilia.holmstrom@awlark.se