facebook

Visualisering

ÅWL har en egen visualiseringsstudio som erbjuder olika tekniska lösningar beroende på situation och behov. Vår styrka ligger i att snabbt lyfta fram idéer och visualisera dem så att de blir tydliga och lätta att förstå.

Kontaktperson:

Fredrik Ericsson

Ansvarig visualiserare

Visualisering, Strängnäs kyrka

3D-modellering

3D-modellering är en process där vi skapar en virtuell modell av ett projekt (byggnad, landskap och stadslandskap). Efter en noggrann brief, skapar vi ett rum, ett bostadsobjekt eller en stadsmiljö. En sådan modell är vridbar och synbar från alla möjliga vinklar för analys och utveckling som i sin tur sparar både tid och pengar.

3D-rendering

3D-rendering ger bilderna ett levande utseende. Vi bearbetar 3D-modellen och gör den attraktiv. Processen innebär att vi tilldelar ritningen material, inredning, färger, dagsljus och atmosfär. På det sättet får vi foto-realistiska bilder av hög kvalitet. Våra 3D-renderingar används idag som marknadsföringsmaterial inom bygg eller inför samråd hos kommuner och byggaktörer som vill ge en bild av framtida bostadsmiljöer.

Virtuell 3D-vandring (VR)

Vi skapar virtuella 360° rundvandringar och interaktiva projektvisningar när behov finns. Tekniken kan exempelvis användas på kundens webbplats. En 360° rundvandring kan användas för att visualisera interiörer och exteriörer av bostadsrätter, villor och kommersiella fastigheter. Betraktaren kan vandra runt från sin egen dator, surfplatta, mobil eller med ett par VR-glasögon. Upplev djup, storlek och möblering i den miljö där de planeras. Ändra och uppdatera,

Augmented reality (AR)

Med en surfplatta eller smartphone kan vi ge en byggnad liv och låta användarna beskåda produkterna i sin verkliga miljö vilket ger användaren en omedelbar visuell lättförståelig upplevelse som i slutändan hjälper till att underlätta beslutsprocessen.

Nya Kungsberget, tävlingsförslag

Drönarfotografering/film

Våra översiktsbilder ger en tydlig överblick över hela stadsdelen, området eller kvarteret. 3D-modeller kan implementeras i flygfotot. Våra drönare kan filma eller fotografera alla miljöer från alla höjder.